Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
411/SGDĐT-GDTH-GDMN 30/03/2021 Công văn, Triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình.
183/CV-PGDĐT 25/03/2021 Công văn, V/v triển khai ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
166/PGDĐT V/v Triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code 18/03/2021 Công văn,
51/UBND –VP 02/03/2021 Công văn,
759/CV-PGDĐT 01/10/2019 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017