Tập huấn phần mềm Cổng, Trang thông tin điện tử

Lượt xem:


Sáng ngày 27/7/2017, vào lúc 7h30 Phòng giáo dục Krông Păk tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng, cán bộ giáo viên công nghệ thông tin toàn huyện về việc quản trị, sử dụng trang thông tin điện tử giáo dục