THÔNG BÁO Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong trường tiểu học Cao Thắng Năm học 2021 -2022

Lượt xem:


PHÒNG GDĐT KRÔNG PĂC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAO THẮNG                   Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong

trường tiểu học Cao Thắng

Năm học 2021 -2022

 

– Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ GDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

– Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

– Căn cứ công văn số 314/SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Đăk Lăk v/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 – 2022 theo Thông tư số 25/2020/TT-BGD ĐT của Bộ GD ĐT;

Trường tiểu học Cao Thắng đã chỉ đạo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa  nhà trường thực hiện nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy trình được quy định. Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022, trường tiểu học Cao Thắng trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 của trường tiểu học Cao Thắng lựa chọn để thực hiện giảng dạy trong nhà trường năm học 2021-2022.

Vậy trường tiểu học Cao Thắng xin thông báo danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2 năm học 2021-2022 đến quý phụ huynh và học sinh được biết. Quý phụ huynh chủ động đến các nhà sách trên địa bàn xã Ea Knuêc hoặc nhà sách huyện Krông Păc, nhà sách Đăk Lăk để mua sách cho con em mình.

  1. Sách giáo khoa lớp 1:

Tổng giá bìa: 179.000đ (chưa kể vở bài tập)

TT Tên Sách Tên Bộ sách Tổng chủ biên/ chủ biên Nhà Xuất bản Giá bìa
1 Tiếng Việt 1

(Tập 1, tập 2)

Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. NXB Giáo dục Việt Nam 30.000đ

Tập 1

 

29.000đ

Tập 2

2 Toán 1

(Tập 1, tập 2)

Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. NXB Giáo dục Việt Nam 17.000đ

Tập 1

 

16.000đ

Tập 2

 

3 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga NXB Giáo dục Việt Nam 12.000đ
4 Tự nhiên và Xã hội 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. NXB Giáo dục Việt Nam 21.000đ
5 Giáo dục thể chất 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. NXB Giáo dục Việt Nam 16.000đ
6 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. NXB Giáo dục Việt Nam 11.000đ
7 Mĩ thuật 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh. NXB Giáo dục Việt Nam 12.000đ
8 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu. NXB Giáo dục Việt Nam 15.000đ

 

  1. Sách giáo khoa lớp 2:

Tổng giá bìa: 186.000đ (chưa kể vở bài tập)

 

TT Tên Sách Tên Bộ sách Tổng chủ biên/ chủ biên Nhà Xuất bản Giá bìa
1 Tiếng Việt 2

(Tập 1, tập 2)

Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng – Tổng Chủ biên

Bùi Mạnh Hùng,  Trần Thị Hiền Lương – Đồng  CB

NXB Giáo dục Việt Nam 25.000đ

Tập 1

 

25.000đ

Tập 2

2 Toán 2

(Tập 1, tập 2)

Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái – Tổng Chủ biên

Lê Anh Vinh – Chủ biên

NXB Giáo dục Việt Nam 23.000đ

Tập 1

 

23.000đ

Tập 2

3 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan – Tổng Chủ biên

Trần Thành Nam – Chủ biên

NXB Giáo dục Việt Nam 13.000đ
4 Tự nhiên xã hội 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn hùng – Tổng Chủ biên

Nguyễn Thị Thấn – Chủ biên

NXB Giáo dục Việt Nam 19.000đ
5 Giáo dục
Thể chất 2
Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn – Tổng Chủ biên

Lê Anh Thơ – Chủ biên

NXB Giáo dục Việt Nam 17.000đ
6 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.

NXB Giáo dục Việt Nam 12.000đ
 7 Mĩ thuật 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên ( đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyến Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. NXB Giáo dục Việt Nam 15.000đ
8 Hoạt động
trải nghiệm 2
Kết nối tri thức với cuộc sống Lưu Thị Thủy, Bùi Sỹ Tụng

– đồng Tổng Chủ biên

Nguyễn Thụy Anh – Nguyễn Thanh Bình – Chủ biên

NXB Giáo dục Việt Nam 17.000đ

 

(Danh mục lựa chọn gồm 8 đầu sách giáo khoa lớp 1 và 8 đầu sách giáo khoa lớp 2)

Xin trân trọng cám ơn !

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                      

 

                                                                                       Nguyễn Thị Lục