CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở TRƯỜNG TH CAO THẮNG

CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở TRƯỜNG TH CAO THẮNG

Lượt xem:

  CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở TRƯỜNG TH CAO THẮNG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở TRƯỜNG TH CAO THẮNG  Khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện đạo lý “Học để làm người” của nhân dân Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, chi bộ cùng Ban Giám hiệu trường Tiểu học Cao Thắng đã có những việc làm thiết thực nhằm tích cực [...]