Giới thiệu Sách giáo khoa lớp 2_Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Giới thiệu Sách giáo khoa lớp 2_Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 19/03/2021
Lượt xem 294
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Giới thiệu Sách giáo khoa lớp 2_Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 1. Môn Tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=pdySpDc5pdE 2. Môn Toán: https://www.youtube.com/watch?v=MSJ7WNoKcI0&list=PLo29P-_un4iPgqW8HhcpGavEUNzdatfMG&index=6 3. Môn Đạo đức: https://www.youtube.com/watch?v=Fw6iqjjgyLE&list=PLo29P-_un4iPgqW8HhcpGavEUNzdatfMG&index=2 4. Môn Tự nhiên và xã hội: https://www.youtube.com/watch?v=bDLjLVF1kr8&list=PLo29P-_un4iPgqW8HhcpGavEUNzdatfMG&index=5 5. Môn Hoạt động trải nghiệm: https://www.youtube.com/watch?v=rMarBnRYkfM&list=PLo29P-_un4iPgqW8HhcpGavEUNzdatfMG&index=3 6. Môn Giáo dục thể chất: https://www.youtube.com/watch?v=oUBi3sh-Vw4&list=PLo29P-_un4iPgqW8HhcpGavEUNzdatfMG&index=4 7. Môn Mĩ thuật: https://www.youtube.com/watch?v=tmc9NIlxXGQ&list=PLo29P-_un4iPgqW8HhcpGavEUNzdatfMG&index=7 8. Môn Âm nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=cd716S1qU5M